GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, www.kamstraining.com adresinde yer alan sitemizdeki (“Site”) Kam’s Training Franchise Sistemi (“Sistem”) başvuru formunu (“Form”) dolduran kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından, Kams Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.


Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak kendisi ile paylaşılan kişisel verileri mevzuata uygun şekilde işlemektedir. Kullanıcı tarafından Site’ye eklenen içerikler Kullanıcı’nın sorumluluğunda olmakla birlikte Şirket, Site ve Form üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri, Aydınlatma Metni’nin amaçları ve kapsamı dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Bu kapsamda Şirket, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi Kullanıcı’ya taahhüt etmektedir.


Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site ve Sistem’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlerin yürütülmesi, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.


Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.


Site üzerinden düzenlenebilecek etkinliklerde, organizasyolarda, toplantılarda, düzenlenen Form ve anketlerde Kullanıcı’ların rızası dâhilinde işlenen kişisel veriler, Şirket tarafından hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Site ve Sistem’in amacı dâhilinde diğer Kullanıcı’larla paylaşılabilecektir. Diğer yandan kişisel veriler istatistiki analiz yapmak, raporlamaları oluşturmak, anket ve etkinliklerin düzenlenmesi amaçlarıyla da kullanılabilecektir.


Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla bilgi talep edilmesi, Kullanıcı’ların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması gibi koşulların varlığı halinde, Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.


Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket teknik desteğin zorunlu varlığı halinde Kullanıcı’ların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcı’ları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

ÇEREZ KULLANIM POLİTİKASI

Kams Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak sahip olduğumuz www.kamstraining.com web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız.


Bu Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır.


I. Reşit Olmayanlar


18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.


II. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?


Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.


Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları:


• Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

• Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

• Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan başta olmak üzere, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bazı kişisel verilerinize ihtiyaç duymasıdır.


III. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?


Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler; eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.


IV. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?


Web Sitesi’nde farklı tür ve çeşitte çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.


• Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler:


Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.


Bahsi geçen çerezler aşağıda sayılı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

• Kullanıcının alan adı bağlamında Çerezler izin durumunu kaydetme

• Kullanıcının tarayıcıda JavaScript’i devre dışı bırakıp bırakmadığını kaydetme

• Dil, yer, görüntülenecek arama sonuçları gibi tercihleri saklama

• Web sitemizi ekranınıza en uygun şekilde gösterebilmemiz için tarayıcı ayarlarınızı okuma

• Web sitelerini, erişilebilir kalması için eşit olarak yükleme

• Web sitelerini nasıl kullandığınıza bağlı olarak web sitelerimizi gerçek zamanlı olarak optimize etmek

• İşlev Çerezleri:


Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.


• Analiz/Performans Çerezleri:


Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır.


Bahsi geçen çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

• Ziyaretçilerin sayısının web sitemizden takip edilmesi

• Ziyaretçinin web sitelerini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan münhasır dijital kimliği kaydetme

• Her ziyaretçinin web sitemizde geçirdiği süreyi takip etmek

• Web sitelerini optimize etmek

• Sitelerimizin hangi bölümlerinin geliştirilmesinin gerektiğini değerlendirmek

• Hedefleme/Reklam Çerezleri:


Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek, sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.


V. Web Sitesi’nde kullanılan çerezler:


• Google Analytics:


Google Analytics çerezleri, ziyaretçilerin Web Sitesini ne şekilde kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google’a aktarılarak Google tarafından sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinize Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir.


Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.


• Google Ads:


Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, ilgili reklamlar göstermek, ziyaretçi sayısını belirlemek, hizmetlerimize kayıt olmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak gibi nedenlerle kullanılmaktadır. Böylelikle, Web Sitesi’ni ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google’a aktarılarak Google tarafından sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinize Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir.


Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr


• Facebook:


Facebook çerezleri, Facebook hesabınız var ise, site ve uygulamalar dâhil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dâhil) ziyaret ederseniz kullanılmaktadır.


Çerezler, Facebook’un Facebook ürünlerini sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dâhil olmak üzere bilgileri tespit edebilmesini sağlar.


Çerezler; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama gibi nedenlerle kullanır. Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü kişilerle veya diğer reklam veren kişilerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.


Örneğin: Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya mevzuat gerekliliği olmadıkça, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz.


Facebook özel hedef kitleler koşulları için:


https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_


adresini ziyaret edebilirsiniz.

Facebook Gizlilik İlkeleri için:


https://www.facebook.com/privacy/explanation


adresini ziyaret edebilirsiniz.


• Instagram


Instagram çerezleri, Instagram hesabınız var ise, site ve uygulamalar dâhil olmak üzere Instagram ürünlerini kullanırsanız veya Instagram ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dâhil) ziyaret ederseniz kullanılmaktadır.


Çerezler, Instagram’ın ürünlerini sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dâhil olmak üzere bilgileri tespit edebilmesini sağlar.


Çerezler; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama gibi nedenlerle kullanır. Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü kişilerle veya diğer reklam veren kişilerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.


• Dil Çerezleri:


Tarayıcınıza göre otomatik olarak dil tercihinizi belirleme ve kullanıcı ara yüzünü iyileştirme çerezleri kullanılır.


V. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?


Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde Web Sitesi’nin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamama ihtimaliniz olduğunu unutmayınız.


Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

• Safari

1. Safari > Tercihler’i seçin.

2. Gizlilik öğesini tıklayın.

3. Web Sitesi Verileri’ni tıklayın.

4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

• Internet Explorer

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.

2. Araçlar düğmesine ve ‘İnternet Seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.

3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.

2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.

3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

• Google Chrome

1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.

2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.

3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.

4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.

5. Çerezler’i tıklayın.

6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.

7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

• Mozilla Firefox

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.

2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.

3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.

4. Çerezleri göster düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.

5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.

6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.

7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.


VI. Bizimle İletişime Geçin


Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Adres: Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center Sitesi C Blok Apt. No: 4/42 Şişli – İstanbul


İletişim Numarası: +90 539 650 56 14


E-mail adresi: “kam@kamstraining.com”


Ask Kam

Web sitemizi kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi için çerezler ve gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.