TOEFL Sınav Koçu

Müşterilerimiz Sınav Puanlarını Kısa Sürede İyileştiriyor.

TOEFL Hakkında – TOEFL Speaking QuestionTOEFL Writing Question

toefl-exam-coach-tr-1
toefl-exam-coach-tr-2

Peki TOEFL Ne Anlama Geliyor?

Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi anlamına gelir. Sınav 65 yaşında ve Eğitim Test Hizmeti adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetiliyor.

Sınav şu anda internet tabanlıdır, bu nedenle IBT_TOEFL (İnternet tabanlı sınav TOEFL) terimini görürsünüz.

  • TOEFL IBT sınavı, 0 ila 120 puanlık bir ölçekte puanlanır.
  • Dört bölümün her biri (Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma) 0’dan 30’a kadar ölçeklendirilmiş bir puan alır.·
  • Önce okuma ve dinleme bölümleri test edilir, ardından on dakikalık bir ara verilir. Aradan sonra konuşma ve yazma bölümleri tamamlanır. Tüm sınav sürecini tamamlamak için maksimum 203 dakika süre verilir.
  • Her konuşma sorusuna başlangıçta 1 puanlık artışla 0’dan 4’e kadar ham puan verilir ve başlangıçta her yazma sorusuna 0,5 puanlık artışla 0,0 ile 5,0 arasında bir ham puan verilir. Bu puanlar, 0 ile 30 arasında ölçeklendirilmiş puanlara dönüştürülür.

Detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Contact Us

İşte Sınavla İlgili Daha İlginç Ayrıntılar!

Geliştirici / Yönetici: Eğitim Test Hizmeti

Test Edilen Bilgi / Beceriler: İngilizce dilinde okuma, dinleme, konuşma ve yazma.

Amaç: Ana dili İngilizce olmayanların İngilizce dil yeterliliğini değerlendirmek.

Başladığı Yıl: 1964, 56 yıl önce

Süre İnternet Tabanlı Test (IBT): 2 saat 47 dakika ile 3 saat 23 dakika arası (arada 10 dakikalık mola hariç).

Puan / Derece Aralığı IBT: 4 bölümün her birinde 0 ila 30 (1 puan artışlarla). Yani toplamda 0’dan 120’ye.

Puan / Derece Geçerliliği: 2 yıl

IBT Denemelerine İlişkin Kısıtlamalar: Herhangi bir 3 günlük süre içinde yalnızca bir kez alınabilir.

Yıllık Sınava Girenlerin Sayısı: 2.3 milyon

Ön Koşullar / Uygunluk Kriterleri: Resmi bir ön koşul yok.

Ücret IBT: 160 ABD Doları ve üstü

Puanlar / Notlar: 130’dan fazla ülkede 10.000’den fazla kolej, ajans ve diğer kurumlar tarafından kullanılmaktadır.

İnternet Sitesi: www.ets.org/toefl

Detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Contact Us

toefl-exam-coach-tr-3
toefl-exam-coach-tr-4

Okuma

Okuma bölümü, her biri yaklaşık 900 kelime uzunluğunda ve 10 sorudan oluşan 3-4 pasajdaki sorulardan oluşmaktadır.


Pasajlar akademik konular üzerinedir; Pasajlar, neden-sonuç, karşılaştırma-zıtlık ve tartışma gibi retorik işlevlerin anlaşılmasını gerektirir.

Öğrenciler ana fikirler, ayrıntılar, çıkarımlar, temel bilgiler, cümle yerleştirme, kelime haznesi, retorik amaç ve genel fikirler hakkındaki soruları yanıtlar. TOEFL IBT sınavı ayrıca tabloların doldurulmasını veya özetlerin tamamlanmasını gerektirir.

Doğru cevaba ulaşmak için tartışılan konu hakkında önceden bilgi sahibi olmak gerekli değildir.

Detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Merak ettikleriniz konular hakkında çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Contact Us

Dinleme

Dinleme bölümü, her biri 5 sorudan oluşan 2-3 sohbet ve her biri 6 sorudan oluşan 5-7 dersten oluşur.

Her konuşma 2.5-3 dakikadır ve dersler 4.5-5.5 dakikadır.

Görüşmeler bir öğrenci, bir profesör veya bir kampüs hizmet sağlayıcısını içerir.

Dersler, öğrenci katılımını içerebilen ve konu alanında uzmanlık bilgisi gerektirmeyen akademik bir dersin bağımsız bir bölümüdür.

Her konuşma ve ders bölümü yalnızca bir kez duyulur.

Sınava girenler dinlerken not alabilir ve sorulara cevap verirken notlarına başvurabilirler.

Dinleme soruları, ana fikirleri, önemli ayrıntıları, çıkarımları, fikirler arasındaki ilişkileri, bilginin düzenini, konuşmacının amacını ve konuşmacı tutumunu anlama yeteneğini ölçmek içindir.

Detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Contact Us

Contact Us

Konuşma

Konuşma bölümü 4 görevden oluşur: 1 bağımsız (Görev 1) ve 3 entegre (Görev 2, 3, 4).

Görev 1’de, sınava giren kişiler aşina oldukları konularda fikir sorularını yanıtlarlar.

Kendiliğinden konuşma ve fikirlerini açık ve tutarlı bir şekilde aktarma yetenekleri açısından değerlendirilirler.

Görev 2 ve 4’te, sınava girenler kısa bir bölümü okurlar, bir akademik kurs dersini veya kampüs yaşamı hakkında bir sohbeti dinlerler, metin ve konuşmadan uygun bilgileri birleştirerek bir soruyu yanıtlarlar.

Görev 3’te, sınav katılımcıları bir akademik kurs dersini dinler ve sonra duydukları hakkındaki bir soruya yanıt verirler.

Bütünleşik görevlerde, sınav katılımcıları, okuma ve dinleme materyalinden bilgileri uygun şekilde sentezleme ve etkili bir şekilde aktarma yetenekleri açısından değerlendirilir.

Sınava giren kişiler okurken ve dinlerken notlar alabilir ve notlarını yanıtlarını hazırlamaya yardımcı olması için kullanabilir.

Sınava girenlere konuşmaya başlamadan önce kısa bir hazırlık süresi verilir.

Yanıtlar dijital olarak kaydedilir, ETS’nin Çevrimiçi Puanlama Ağına (OSN) gönderilir ve üç ila altı değerlendirici tarafından değerlendirilir.

Detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Contact Us

Contact Us

Contact Us

toefl-exam-coach-tr-5

Yazma

Yazma bölümü, bir sınav katılımcısının akademik bir ortamda yazma yeteneğini ölçer ve iki görevden oluşur: biri entegre diğeri bağımsız.

Entegre görevde, sınava giren kişiler akademik bir konuyla ilgili bir bölümü okur ve ardından bunu tartışan bir konuşmacıyı dinler.

Sınava giren kişi daha sonra dinleme bölümündeki önemli noktalar hakkında bir özet yazar ve bunların okuma bölümünün kilit noktalarıyla nasıl ilişkili olduğunu açıklar.

Bağımsız görevde, sınava giren kişi, kişisel tercihlerini veya tercihlerini sıralamak yerine kendi görüşlerini veya seçimlerini belirten bir makale yazmalı ve sonra bunu açıklamalıdır.

Yanıtlar ETS OSN’ye gönderilir ve en az 3 farklı değerlendirici tarafından değerlendirilir.

Detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Contact Us

Contact Us

Merak ettikleriniz konular hakkında çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Merak ettikleriniz konular hakkında çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Merak ettikleriniz konular hakkında çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Open Whatsapp
Ask Kam